Σεξουαλικότητα

19 Απριλίου 2017

Σεξουαλικότητα

Η αυτοεκτίμηση , ως η σημαντική παράμετρος ,στη σεξουαλική λειτουργία και ικανοποίηση. Στόχος είναι ,η απόκτηση μιάς δομικά συνεκτικής αίσθησης ταυτότητας και η η δημιουργία λειτουργικών […]