ΘΥΜΟΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ

Σεξουαλικότητα
19 Απριλίου 2017
Κατάθλιψη
24 Μαΐου 2018

ΘΥΜΟΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ

ΘΥΜΟΣ-ΕΝΑ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

Ο θυμός συνδέεται με καταστάσεις, στις οποίες καταπατώνται σημαντικοί για το άτομο κανόνες συμπεριφοράς,

δημιουργώντας την αίσθηση σε εκείνο ότι απειλείται και ότι χρειάζεται να υπερασπίσει τον εαυτό του. Έτσι λει-

τουργεί σαν αμυντική αντίδραση σε μία απειλή(που αντιλαμβανόμαστε).

Παρά το γεγονός ,ότι αποτελεί ένα φυσιολογικό συναίσθημα,η ένταση και η συχνότητά εκδήλωσης του,μπορεί να

έχουν αρνητική επίδραση ,τόσο στην υγεία ενός ατόμου,όσο και στις σχέσεις του.

ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συχνά τον ταυτίζουμε με την επιθετικότητα.Είναι όμως ταυτόσημες οι δύο έννοιες;

Ο θυμός είναι συναίσθημα,ενώ η επιθετικότητα μία συμπεριφορά. Μπορεί να έχει στόχο,να βλάψει έναν άνθρωπο,

ή να καταστρέψει ένα ιδιοκτησιακό στοιχείο.Ο θυμός από την άλλη ,ένα συναίσθημα ,που δεν οδηγεί ,αναγκαστικά

σε μία επιθετική εκδήλωση. Οπότε κάποιος μπορεί, να αισθανθεί θυμό ,χωρίς να αντιδράσει επιθετικά.

Αποτελεί πρόβλημα όταν*

είναι έντονος

είναι συχνός

παρεμποδίζει την επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου

εκφράζεται με ανάρμοστο τρόπο

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κεντρικό θέμα ,σε σχέση με τον θυμό, είναι ,»το είδος των σκέψεων που κάνει ένα άτομο,που συνδέεται με την ένταση του θυμού του.»

Αναγνώριση του μοτίβου γύρω από τον θυμό,Πιθανόν να αποτελούν αλληλεπίδραση εσωτερικών και εξωτερικών

παραγόντων. Επιδρούν και οι κοινωνικοί παράγοντες όπως η απογοήτευση ,η προκλητική συμπεριφορά ,η επιρροή

των άλλων.Περιβαλλοντικοί ,όπως ο θόρυβος ,ο συνωστισμός ή οι κακές συνθήκες διαβίωσης.

Ο επιβλαβής θυμός ,σε συνδυασμό με τον χαμηλό έλεγχο των παρορμήσεων, παρατηρείται συχνά στην οικογενειακή

βία και σε άλλες μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς.

Οι νοητικές δραστηριότητες,περιλαμβάνουν σφάλματα π.χ. το άτομο προσωποποιεί τα πράγματα» το έκανε επίτηδες

για να με ταράξει». ¨Η φέρνει την καταστροφή»Δεν θα βρώ ποτέ άλλη δουλειά»

Η φυσιολογική αντίδραση προκαλείται στο αυτόνομο νευρικό σύστημα από την αδρεναλίνη.

Συχνά βιώνουν και προβλήματα ,όσον αφορά στις σχέσεις τους, στην χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας.

Είναι δύσκολο να καθορίσουμε την έκταση των προβλημάτων ελέγχου του θυμού,επειδή αυτή εξαρτάται από τα

επίπεδα του εκφραζόμενου θυμού που γίνονται ανεκτά στην κοινωνία μας. Έμμεση εχθρότητα και μετατοπισμένη

επιθετικότητα ,συνιστούν το ίδιο πρόβλημα.

Η έκφρασή του ,καθορίζεται κοινωνικά και πολιτιστικά ,σε μεγάλο βαθμό ,με τις γυναίκες ,που συγκρατούν συνήθως

τον θυμό τους ,να παθαίνουν κατάθλιψη .

Στόχος είναι ο έλεγχος,όχι η καταστολή του. Και εδώ απαιτείται ένα ευέλικτο σύστημα αυτορρύθμισης. Ο θυμός μπορεί να μας δώσει δύναμη και σιγουριά ,παρ ‘ όλα αυτά. Με την αναγνώριση των δικών μας αξιών ,αποκτούμε

άλλες τεχνικές επικοινωνίας.

Ό έλεγχος του θυμού ,αποτελεί συχνά σημαντικό συστατικό της συζυγικής θεραπείας. Επίσης μπορεί να αποτελέσει

συστατικό της διδασκαλίας στρατηγικών προς τους γονείς για την αντιμετώπιση των παιδιών τους, στο πλαίσιο της

κατανόησης της σχέσης γονέα-παιδιού.