Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ένας από τους στόχους της θεραπευτικής διαδικασίας, μπορεί να είναι:

  • Να είναι κάποιος ικανός να εκτιμήσει σε βάθος ουσιώδες εμπειρίες της ζωής.
  • Πως ρυθμίζουμε τα συναισθήματα;
    όπως το άγχος ή τον θυμό;
  • Διαμόρφωση του εγώ, προσωπική ταυτότητα, κοινωνική ταυτότητα.
  • Ένα "γίγνεσθαι"
Η συμβουλευτική προάγει την ψυχική υγεία, δεν θεραπεύει μόνο.