Συμβουλευτική

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ΕΑΙP www.eiip.eu, η συνθετική ψυχοθεραπεία εφαρμόζει μια ιδιαίτερη πρακτική,με έμφαση στην ενιαία προσέγγιση των ατόμων.

Παρ όλο που επιβεβαιώνει την σημασία όλων των προσεγγίσεων,κινείται ευέλικτα, με τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται οι αξίες της ύπαρξης. Είναι διαφορετικό από διδασκαλία, φροντίδα ή παροχή συμβουλών και απαιτεί ένα ιδιαίτερο είδος εκπαίδευσης.

ΗΣυμβουλευτική γίνεται σε ένα εμπιστευτικό περιβάλλον και είναι μία σχέση που βασίζεται σε δεοντολογικές αρχές, όπως ο σεβασμός.
Θέλω να προσθέσω ένα από τα χαρακτηριστικά που οδηγούν στην αυτοπραγμάτωση:

"Να δέχεται κάποιος τον εαυτό του και τους άλλους γι αυτό που είναι"