Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία


Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε, είναι ο σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους, την οικογένεια και τον εαυτό μας. Γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε σε ομάδες ισχυρής επιρροής με κυρίαρχη την οικογένεια.

Ποια χαρακτηριστικά αποτελούν θεμέλια του συστήματος;

Μερικά από τα θέματα, που αξιοποιούμε και εξελίσσουμε μέσα σε μια ομάδα όπως και η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η αυτοαποδοχή.
Αποτέλεσμα: Ένα ισχυρό Εγώ